September 17, 2021
11 11 11 AM
ഒടിയൻ ആരാണ് ?
മാടത്തരുവിയിലെ ദുരൂഹതകൾ
ഗോസ്റ്റ് കോളിംഗ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
മരണ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത്
ദുരാത്മാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ
വീട്ടിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന പൂച്ച
അവളുടെ ശരീരം വിറയ്കുവാന് തുടങ്ങി
ശരീരം നിശ്ചലം ആകുന്നതുപോലെ
ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ
മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ത്രീ
എന്റെ അനിയന്മാർക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ്
കരണത്തു കനത്തിൽ കിട്ടിയ ആ അടി
Latest Post
ഒടിയൻ ആരാണ് ? മാടത്തരുവിയിലെ ദുരൂഹതകൾ ഗോസ്റ്റ് കോളിംഗ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മരണ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദുരാത്മാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന പൂച്ച അവളുടെ ശരീരം വിറയ്കുവാന് തുടങ്ങി ശരീരം നിശ്ചലം ആകുന്നതുപോലെ ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ത്രീ എന്റെ അനിയന്മാർക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ് കരണത്തു കനത്തിൽ കിട്ടിയ ആ അടി
Sep
2021
10

ഒടിയൻ ആരാണ് ?

ഒടിയൻമാർ രാത്രി കാലങ്ങളിലെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട കാലം തെക്കൻ മലബാറിൽ ഏതാണ്ട് 80 വർഷം മുമ്പുവരെ നിലനിന്നിരുന്നു.മാന്ത്രികതയിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും തളക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്ഥാപിതമായ അനുഷ്ഠാന ദുരാചാരമായിരുന്നു ഒടിമറിയൽ.ഒടി മറിയുക എന്നാൽ വേഷം മാറുക എന്നർത്ഥം. നേരം ഇരുട്ടിയാൽ അനുഷ്ഠാനപരമായ ചില പൂജകൾക്കു ശേഷം ഒടിമറിയാൻ തയ്യാറാകുന്ന വ്യക്തി പൂർണ്ണ നഗ്നനായ

Sep
2021
10

മരണ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

മരണം നടന്നാല്‍ അന്ന് ആ വീട്ടില്‍ അടുപ്പ് കത്തിക്കുകയോ, ആഹാരം പാകം ചെയ്യുകയോ അരുത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. പ്രേതാത്മാക്കള്‍ കോപിക്കും പോലും. എന്നാല്‍ ഇതിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയവശം മലിനമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ആഹാരം പാകം ചെയ്താല്‍ ഭക്ഷണപദാര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ അണുക്കള്‍ പ്രവേശിക്കുകയും പ്രസ്തുത ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കുന്നതു നിമിത്തം രോഗാണുക്കള്‍ ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ കടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ്. മരണം നടക്കാത്ത വീടുകളില്ല. മരണവീട്ടില്‍ പോകാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകുകയുമില്ല. അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനര്‍ജിയായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തെല്ലും സംശയം വേണ്ട. ആ നെഗറ്റീവ് എനര്‍ജിയെ

Sep
2021
4

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ?

ഇങ്ങനെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ തുടർച്ച ആയി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ.എങ്കിൽ തീർച്ച ആയും നിങ്ങളെ ഒരു സൂഷ്മ ശക്തി ആവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു .നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റുന്നതിനേക്കാള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റുന്നത്,അമ്പലത്തിലോ പള്ളികളിലോ പോകാന്‍ മടിക്കും, പോയാല്‍ തന്നെ പ്രെയര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉറക്കംവരും അലെങ്കില്‍ മനസ്സില്‍ വൃത്തികെട്ട ചിന്തകള്‍ കടന്നുവരും ആ സമയം, കുരിശിനു അല്ലെങ്കില്‍ വിഗ്രഹത്തിനു നേരെ

Sep
2021
4

ഓജോ ബോർഡ് അപകടകാരിയോ ?

അതീന്ദ്രീയ ജഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രേതങ്ങളെ തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല,അവ അവരെ തേടിയെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും.അറിവില്ലാത്തവർ ആ പണിക്കു പോകരുത് കാരണം അവർ മനുഷ്യരല്ല,ഇതിനു പ്രത്യേക മന്ത്രങ്ങളും നിഷ്ടകളുമുണ്ട് ഗുരു ഉപേദശം പരമപ്രധാനമാണ്ണ്..ഇവയുമായി കൂട്ടുകൂടിയാൽ നമ്മൾ ഇവയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തികൊണ്ടെയിരിക്കണം,ഒരുപാട് പ്രയാസമാണ്.. ഒരിക്കൽ എങ്കിലും അവർ വഴി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ നമ്മെ വിട്ടു പോകുകയില്ല.ഓജോ ബോർഡ് കുട്ടിക്കളിയല്ല. അത് പഠിക്കാതെ

Aug
2021
28

സ്വവർഗാനുരാഗം പ്രതാവേശമോ ?

ചില പുരുഷന്മാരുടെ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തിന്റെ പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം അവരിൽ ആവേശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പ്രേതങ്ങളാണ്. മറ്റ് പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്ന ആൺ പ്രേതമാണിത്. ചില LESBIANS അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലേക്കുള്ള ആകർഷണം ആൺ പ്രേതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. അത്തരം പ്രേതങ്ങള്‍ ആവേശിക്കുന്ന ആളിന്റെ ബോധം സ്വായത്തമാക്കുന്നു. സ്വവർഗരതികളുടെ കാരണങ്ങള്‍ മുഖ്യമായും ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നുവെന്ന് ആത്മീയ ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.മറ്റു കാരണങ്ങള്‍ :1.ശാരീരിക കാരണങ്ങൾ

Aug
2021
28

ഈ അസുഖങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ അജ്ഞാതമാണ്

ലോക പ്രശസ്ത ഭൂതോച്ചാടന വ്യക്തികൾ ആയ Ed And Lorraine Warren , Fr ജിയോ കപ്പലുമാക്കൽ ( എന്റെ ആത്മീയ ഗുരു ) എന്നിവരുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചാണ് ഈ ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയത് ഭൂത ആവേശം വഴി നിങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അസുഖങ്ങള്‍ എന്റെ അനുഭവത്തില്‍ ഈ ലോകത്തില്‍ ഉള്ള എല്ലാവരെയും തന്നെ ഒരിക്കല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരിക്കല്‍ പ്രേതം ആവേശിചിട്ടുണ്ടാവാം

Aug
2021
28

തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊലകൾ

രാത്രി വിജനമായ കാട്ടുപാതകളിലും ആള്‍പ്പാര്‍പ്പില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന നാട്ടിടവഴികളിലും ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോള്‍ പലര്‍ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആണു ഞാന്‍ പറയാന്‍ പോകുന്നത്, ഏതെങ്കിലും അസൗകര്യം കൊണ്ടോ അവസ്സാനബസ്സ്‌ കാത്തു നിന്നു കിട്ടാതെ പോയവരോ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നുപോകാന്‍ ആളുകള്‍ മടിക്കുന്ന കാട്ടിടവഴികളിലൂടെ നടക്കാന്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് കുറേ ദുരം മുന്നിലായി ഒരു

Aug
2021
28

ആത്മാവിനെ അനുഭവിക്കാൻ

ഞാൻ ആത്മാക്കളെപ്പറ്റി അഞ്ചു വര്ഷമായിട്ട് അന്വേഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്.. ആരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല എന്റെ ലക്‌ഷ്യം..നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്.. വിശ്വസിക്കാത്തവർ കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല.. കാരണം ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്.. ആളൊഴിഞ്ഞ ശ്മശാനങ്ങളിലും സെമിത്തേരിയിലും പോയിരുന്നിട്ട് കുറെ മണിക്കൂറുകളോളം പഠനം നടത്തിയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും പ്രേതങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന്.. പ്രാണായാമം ചെയ്തിട്ടാണ്

Aug
2021
20

ആത്മാക്കളെപ്പറ്റി ഗവേഷണം

ഞാൻ ആത്മാക്കളെപ്പറ്റി അഞ്ചു വര്ഷമായിട്ട് അന്വേഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്.. ആരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല എന്റെ ലക്‌ഷ്യം..നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്.. വിശ്വസിക്കാത്തവർ കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല.. കാരണം ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്.. ആളൊഴിഞ്ഞ ശ്മശാനങ്ങളിലും സെമിത്തേരിയിലും പോയിരുന്നിട്ട് കുറെ മണിക്കൂറുകളോളം പഠനം നടത്തിയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും പ്രേതങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന്.. പ്രാണായാമം ചെയ്തിട്ടാണ്

Jun
2021
21

പ്രേതമെന്ന നെഗറ്റീവ് ശക്തി

പ്രേതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ശക്തി ആണ് .അതിനു വളരെ ശക്തമായ ഒരു മാഗ്നെറ്റിക് ശക്തി ഉണ്ട് .അതിനു തീർച്ച ആയും നമ്മുടെ ബോധ മണ്ഡലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും .നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രേതത്തിന്റെ സ്വാധീനം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം .പ്രേതം എല്ലായ്‌പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ശക്തി ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങള

Jun
2021
16

വിവിധയിനം പ്രേതങ്ങൾ

പ്രേതഭൂതാദികളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം സംശയങ്ങൾ പലരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് .അവർക്കൊരു സഹായമാവട്ടെ എന്നുകരുതി വിവിധയിനം പ്രേതങ്ങൾ പിശാചുക്കൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘുവിവരണം ഇടുന്നു . ആൽപ് – ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാ ണിക്കുന്ന പിശാച് ബജംഗ് – ചിലപ്പോൾ കറുത്ത പൂച്ചയുടെ രൂപം ധരിക്കും ഗോർഗൻ – പെണ്ണ് പിശാചാണ് .തലമുടി എല്ലാം പാമ്പുകളായിരിക്കും ഇൻകുബസ് – ഒരുതരം ആൺ പിശാചുക്കൾ .ഇവ

Jun
2021
16

ഓജോ ബോർഡ് തമാശയല്ല .

തമാശക്ക് പോലും ഓജോ ബോർഡ് കളിയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് .തമാശ ഗൗരവം ഉള്ളതായി മാറുന്നത് എപ്പോൾ ആണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല .